ติดตั้งโซล่าเซลล์ ต้องขออนุญาติไหม?

การขออนุญาตติดตั้งโซลาเซลล์จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับชนิด และ ขนาดการติดตั้งของโซลาเซลล์

การขออนุญาตติดตั้งโซลาเซลล์ในกรณีของโซลาเซลล์ภาคประชาชนขนาดไม่เกิน 10 kW

1. จัดทำแบบการติดตั้งโดยให้วิศวกรโยธาเป็นผู้ตรวจสอบและลงนาม จากนั้นแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล หรือ อบต. รับทราบการติดตั้งแผงโซลล่าเซลล์ บนหลังคาที่พักอาศัย

2. เมื่อได้รับหลักฐานการอนุญาตติดตั้งจากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ก็ทำการติดตั้งได้เลย

3. ลงทะเบียนแจ้งประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต ที่สำนักงาน กกพ. หรือบนเว็ปไซต์ของสำนักงาน กกพ.

4. แจ้ง กฟน. หรือ กฟภ. ให้เข้าตรวจสอบระบบแล้วชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อให้สำนักงาน กกพ. ออกหนังสือแจ้งยกเว้นการขออนุญาตฯ

5. ยื่นสำเนาหนังสือรับแจ้งยกเว้นการขออนุญาตฯ จาก กกพ. ต่อ กฟน. หรือ กฟภ.

6. เมื่อผ่านการตรวจสอบระบบผลิต และเชื่อมโยงไฟฟ้าต่าง ๆ ตามข้อกำหนดแล้ว ก็สามารถเริ่มใช้งานโซล่าเซลล์ระบบออนกริดกันได้เลย.

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก

การไฟฟ้านครหลวง (MEA) : https://spv.mea.or.th/

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA : https://ppim.pea.co.th/

——————————————————————-

——————————————————————-

Solar-energythailand

บริการด้านโซล่าเซลล์ Solar roof ครบวงจร

ด้วย ทีมงานและวิศวกร

ติดตั้งมาตรฐาน และอุปกรณ์ที่ดีทีสุด

อุ่นใจด้วย การรับประกันการติดตั้งนานที่สุด

✅ทีมงานและวิศวกรเฉพาะทาง ประสบการณ์มากกว่า10ปี

✅แผง LONGi รับประกัน 25ปี

อินเวอร์เตอร์ Huawei รับประกัน10ปี

✅งานติดตั้งรับประกัน 5ปีสูงสุดในไทย

✅ฟรี ขอนุญาติการไฟฟ้า

✅ฟรี อุปกรณ์กันไฟย้อน

✅ฟรีล้างแผง 5ปี 5ครั้ง นานสุดในไทย

✅ดูผ่าน App มือถือได้

✅สำรวจหน้างานฟรี

✅ผ่อน 0% นาน 10 เดือน

❗️❗️มีให้ให้มากกว่านี้ไหม❗️❗️

เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนด

ราคาอาจแตกต่างกันตามลักษณ์การติดตั้ง

ติดต่อ

065-697-9254

line @solarenergyth

https://lin.ee/aSBFP2b

www.solar-energythailand.com