บริการแพคเกจโซล่าเซลล์
( PACKAGE SOLAR CELL )

อุปกรณ์คุณภาพดีที่สุด อินเวอร์เตอร์ Huawei รับประกัน 10 ปี

รับประกันงานติดตั้งนานสุดถึง 5 ปี แผง LONGi รับประกัน 25 ปี

ตรวจสอบและล้างแผงฟรี 2 ครั้ง/ปี ค่าดำเนินการสำรวจหน้างาน ฟรีค่าดำเนินการเอกสารการไฟฟ้า

แอปพลิเคชันดูสถานะแผง