ประเภทของโซล่าเซลล์ และ inverter

โซล่าเซลล์ (Solar cell) หรือที่เรียกกันอีกอย่างว่า Photovoltaic (PV) คือไฟฟ้าที่มาจากพลังงานแสงอาทิตย์ เมื่อแผงโซล่าเซลล์ได้รับแสง ก็จะเกิดกระแสไฟฟ้า ยิ่งมีหลายแผงก็จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้มากขึ้น ซึ่งแผงโซล่าเซลล์ก็มีหลายขนาดตั้งแต่แผงแบบ 5 วัตต์ ไปจนถึง 330 วัตต์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนเซลล์ของโซล่าเซลล์นั่นเอง จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าเนื่องจากกระแสไฟฟ้าที่ผลิตและไหลออกจากโซล่าร์เซลล์เป็นไฟฟ้าที่เรียกกันว่ากระแสตรง (DC) แต่อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่เราใช้กันทั่วไปนั้นเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) เพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีเครื่องแปลงไฟ หรือก็คือ อินเวอร์เตอร์ มาเป็นตัวช่วยเพื่อแปลงพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากแผงโซล่าเซลล์มาเป็นไฟฟ้าที่สามารถใช้งานในครัวเรือนได้นั่นเอง

 

แผง โซล่าเซลล์ มีกี่ชนิด ต่างกันอย่างไร

แผงโซล่าเซลล์แบ่งออกเป็น 3ชนิด

 

1.แผงโซล่าเซลล์ชนิด โมโนคริสตัลไลน์ (Monocrystalline Silicon Solar Cells)

แผงโซล่าเซลล์ชนิด โมโนคริสตัลไลน์ นั้น เป็นชนิดที่ทำมาจากซิลิคอนที่มีความบริสุทธิ์สูง โดยเริ่มมาจากแท่งซิลิคอนทรงกระบอก อันเนื่องมาจาก เกิดจากกระบวนการ กวนให้ผลึกเกาะกันที่แกนกลาง ที่เรียกว่า Czochralski process จึงทำให้เกิดแท่งทรงกระบอก จากนั้นจึงนำมาตัดให้เป็นสี่เหลี่ยม และลบมุมทั้งสี่ออก เพื่อที่จะทำให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด และลดการใช้วัตถุดิบโมโนซิลิคอนลง ก่อนที่จะนำมาตัดเป็นแผ่นอีกที จึงทำให้เซลล์แต่ละเซลล์หน้าตาเป็นอย่างที่เห็นในแผงโซล่าเซลล์

 

2. แผงโซล่าเซลล์ชนิด โพลีคริสตัลไลน์ (Polycrystalline Silicon Solar Cells)

แผงโซล่าเซลล์ชนิด โพลีคริสตัลไลน์ เป็นแผงโซล่าเซลล์์ชนิดแรก ที่ทำมาจากผลึกซิลิคอน โดยทั่วไปเรียกว่า โพลีคริสตัลไลน์ (polycrystalline,p-Si) แต่บางครั้งก็เรียกว่า มัลติ-คริสตัลไลน์ (multi-crystalline,mc-Si) โดยในกระบวนการผลิต สามารถที่จะนำเอา ซิลิคอนเหลว มาเทใส่โมลด์ที่เป็นสี่หลี่ยมได้เลย ก่อนที่จะนำมาตัดเป็นแผ่นบางอีกที จึงทำให้เซลล์แต่ละเซลล์เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ไม่มีการตัดมุม สีของแผงจะออก น้ำเงิน ไม่เข้มมาก

 

3.แผงโซล่าเซลล์ชนิด ฟิล์มบาง (Thin Film Solar Cells)

หลักการโดยทั่วไปของการผลิต โซล่าเซลล์ ชนิดฟิล์มบาง (Thin Film Solar Cell, TFSC) คือ การนำเอาสารที่สามารถแปลงพลังงานจากแสงเป็นกระแสไฟฟ้า มาฉาบเป็นฟิล์มหรือชั้นบางๆ ซ้อนกันหลายๆชั้น จึงเรียก โซล่าเซลล์ชนิดนี้ว่า ฟิล์มบาง หรือ thin film

 

ประเภทของอินเวอร์เตอร์ (Solar Inverter)

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับแปลงไฟฟ้า DC ที่ได้จากแผงโซล่าเซลล์ ให้กลายเป็นไฟฟ้า AC เพื่อให้สามารถใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ได้ โดยในปัจจุบันมีด้วยกันทั้งหมด 6 ชนิด คือ

 

1. Central Solar Inverter เป็นอินเวอร์เตอร์ขนาดใหญ่ที่ใช้สำหรับโซล่าเซลล์ระบบออนกริด โดยมีขนาดให้เลือกใช้ตั้งแต่ 100 – 2,500 กิโลวัตต์ นิยมนำไปใช้ใช้ ในโซล่าฟาร์ม หรือ PV Plant ขนาดใหญ่ที่มีการติดตั้งกำลังการผลิตที่หลาย ๆ เมกกะวัตต์ แต่มีข้อเสีย คือ หากตัวอินเวอร์เตอร์เสียเพียง 1 ตัว ก็จะทำให้กำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งระบบลดลงเป็นอย่างมาก

 

2. String Solar Inverter เป็นอินเวอร์เตอร์ขนาดเล็กที่ใช้สำหรับโซล่าเซลล์ระบบออนกริด โดยมีขนาดให้เลือกใช้ตั้งแต่ 2 – 60 กิโลวัตต์ เป็นอินเวอร์เตอร์ชนิดนี้นิยมนำมาใช้กันภายในบ้าน สำนักงาน โรงงาน และอาคารอื่นๆ โดยทั่วไป

 

3. Solar Inverter แบบมี Power Optimizer Inverter เป็นอินเวอร์เตอร์ที่ใช้สำหรับโซล่าเซลล์ระบบออนกริด ที่ถูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้น โดยการเพิ่มอุปกรณ์ Power Optimizer ไปติดตั้งไว้ที่ใต้แผงโซล่าเซลล์ในแต่ละแผง เพื่อช่วยปรับแต่งค่าแรงดันไฟฟ้า DC ที่ได้จากแผงโซล่าเซลล์ให้มีความเหมาะสมขึ้นก่อน จากนั้นจึงส่งต่อมาที่อินเวอร์เตอร์เพื่อแปลงเป็นไฟฟ้า AC แล้วนำไปใช้งานต่อไป

 

4. Solar MicroInverter เป็นอินเวอร์เตอร์ที่สามารถนำมาใช้ได้กับทั้งระบบออนกริด และออฟกริด โดยความพิเศษของอินเวอร์เตอร์ชนิดนี้คือ มันถูกออกแบบมาให้มีขนาดเล็กมาก สามารถนำไปติดตั้งที่แผงโซล่าเซลล์เพื่อใช้งานได้เลย โดยสามารถใช้งานได้ 1 ตัวต่อ 1 แผง , 1 ตัวต่อ 2 แผง หรือ 1 ตัวต่อ 4 แผง ขึ้นอยู่กับแต่ละตัวที่ทางแบรนด์ผลิตออกมา ซึ่งเอาท์พุทที่ออกมาจากอินเวอร์เตอร์ชนิดนี้จะเป็นไฟฟ้าแบบ AC ที่สามารถนำไปต่อใช้งานต่อได้เลย

 

5. Off Grid Solar Inverter เป็นอินเวอร์เตอร์ที่ใช้กับโซล่าเซลล์ระบบออฟกริดที่สามารถใช้แปลงไฟฟ้า DC ที่ได้จากแผงโซล่าเซลล์ ให้เป็นไฟฟ้า AC แล้วนำไปต่อใช้งานได้เลย โดยไม่จำเป็นต้องต่อเชื่อมกับระบบจำหน่ายไฟของทางการไฟฟ้า ซึ่งส่วนใหญ่ระบบนี้จำเป็นต้องใช้งานร่วมกันกับแบตเตอรี่ และชาร์จเจอร์ เพื่อทำหน้าที่เก็บสำรองพลังงานไฟฟ้าไว้ในภายหลังได้

 

6. Hybrid Solar Inverter เป็นอินเวอร์เตอร์ที่นำฟีเจอร์ของทั้งระบบออนกริด และออฟกริดมาใช้งานรวมกันได้ ถือได้ว่าเป็นอินเวอร์เตอร์ที่มีความยืดหยุ่นและใช้งานได้สะดวกมากตัวหนึ่งเลย

——————————————————————-

Solar-energythailand บริการด้านโซล่าเซลล์ Solar roof ครบวงจร ด้วย ทีมงานและวิศวกร ติดตั้งมาตรฐาน และอุปกรณ์ที่ดีทีสุด อุ่นใจด้วย การรับประกันการติดตั้งนานที่สุด

✅ทีมงานและวิศวกรเฉพาะทาง ประสบการณ์มากกว่า10ปี

✅แผง LONGi รับประกัน 25ปี

✅อินเวอร์เตอร์ Huawei รับประกัน10ปี

✅งานติดตั้งรับประกัน 5ปีสูงสุดในไทย

✅ฟรี ขอนุญาติการไฟฟ้า

✅ฟรี อุปกรณ์กันไฟย้อน

✅ฟรีล้างแผง 5ปี 5ครั้ง นานสุดในไทย

✅ดูผ่าน App มือถือได้

✅สำรวจหน้างานฟรี

✅ผ่อน 0% นาน 10 เดือน

❗️❗️มีให้ให้มากกว่านี้ไหม❗️❗️

เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนด

ติดต่อ

065-697-9254

line @solarenergyth

https://lin.ee/aSBFP2b

www.solar-energythailand.com