สินค้าของ Solar-Energythailand

หมวดอุปกรณ์ Invertor

Invertor Huawei 3KTL

SUN2000-3KTL-L1 ราคาเพียง 22,900 บาท

Invertor Huawei 5KTL 1ph

SUN2000-5KTL-L1 ราคาเพียง 27,990 บาท

Invertor Huawei 5KTL 3ph

SUN2000-5KTL-M1 ราคาเพียง 32,990 บาท

Invertor Huawei 10KTL

SUN2000-10KTL-M1 ราคาเพียง 48,900 บาท

Huawei Inverter 12kW 3ph

ราคาเพียง 50,500 บาท

Huawei Inverter 15kW 3ph

ราคาเพียง 56,900 บาท

Huawei Inverter 20kW 3ph

ราคาเพียง 60,990 บาท

Huawei Inverter 30kW 3ph

ราคาเพียง 70,990 บาท

Huawei Inverter 30kW 3ph

ราคาเพียง 87,990 บาท

Huawei Inverter 36kW 3ph

ราคาเพียง 79,900 บาท

Huawei Inverter 36kW 3ph

ราคาเพียง 97,500 บาท

Huawei Inverter 40kW 3ph

ราคาเพียง 58,550 บาท

Huawei Inverter 40kW 3ph

ราคาเพียง 104,900 บาท

Huawei Inverter 50kW 3ph

ราคาเพียง 81,900 บาท

Invertor Huawei 10KTL

ราคาเพียง 101,500 บาท

Huawei Inverter 60kW 3ph

สอบถามราคา

Huawei Inverter 60kW 3ph

สอบถามราคา

Huawei Inverter 100kW 3ph

ราคาเพียง 178,000 บาท

Huawei Inverter 100kW 3ph

ราคาเพียง 208,000 บาท

Huawei Inverter 100kW 3ph

ราคาเพียง 169,200 บาท

Huawei Inverter 100kW 3ph

ราคาเพียง 194,500 บาท

หมวดอุปกรณ์ แผงโซล่าร์

LONGI 550W

ราคาเพียง 5,060 บาท

LONGI 555W

ราคาเพียง 5,106 บาท

TRINA Solar PV Module 545W

ราคาเพียง 4,850.50 บาท

TRINA Solar PV Module 550W

ราคาเพียง 4,895 บาท

TRINA Solar PV Module 605W

ราคาเพียง 5,384.50 บาท

TRINA Solar PV Module 665W

ราคาเพียง 5,918.50 บาท

JA Solar PV Module 550W

ราคาเพียง 4,895 บาท

หมวดอุปกรณ์เสริม Huawei

Huawei Smart Power Sensor

DDSU666-H1 ph ราคาเพียง 1,900 บาท
DTSU666-H 3 ph ราคาเพียง 3,700 บาท

Huawei Smart Dongle WLAN-FE

ราคาเพียง 2,600 บาท

Huawei Smart Dongle 4G

ราคาเพียง 6,500 บาท

Huawei Smart Logger

3000A00GL ราคาเพียง 19,790 บาท
3000A01EU W4G ราคาเพียง 22,100 บาท

Janitza UMG96RM

ราคาเพียง 12,000 บาท

Huawei LUNA Power Module 5kW

ราคาเพียง 28,400 บาท

Huawei LUNA Battery Module 5kW

ราคาเพียง 98,500 บาท

Huawei Backup box

Huawei Backup box 1Ph ราคาเพียง 15,180 บาท
Huawei Backup box 3Ph ราคาเพียง 28,150 บาท

Huawei Smart PV Optimizer

ราคาเพียง 1,400 บาท

HUAWEI Optimizer

ราคาเพียง 2,450 บาท

หมวดอุปกรณ์ ตัวน็อต

M6.3 x 100 สำหรับ L-Feet

ราคาเพียง 11 บาท

ชุดน็อตยึดทั่วไป

ราคาเพียง 7 บาท

ตัวน็อตล็อคราง

ราคาเพียง 5 บาท

SUS304

M8x25 SUS304 ราคาเพียง 6 บาท
M8x50 SUS304 ราคาเพียง 8 บาท
M8x45 SUS304 ราคาเพียง 7 บาท

ยางรอง L-Feet

ราคาเพียง 4 บาท

ชุดน็อตยึดรางอะลูมิเนียม

ราคาเพียง 9 บาท

M5.3 x 60

ราคาเพียง 4 บาท

M8 x 75

ราคาเพียง 9 บาท

หมวดอุปกรณ์ รางอลูมิเนียม

รางอลูมิเนียม

รางอลูมิเนียม 2.1ม. ราคาเพียง 235 บาท
รางอลูมิเนียม 2.2ม. ราคาเพียง 240 บาท
รางอลูมิเนียม 2.3ม. ราคาเพียง 245 บาท
รางอลูมิเนียม 2.4ม. ราคาเพียง 255 บาท

รางอลูมิเนียม

รางอลูมิเนียม 4.2ม. ราคาเพียง 435 บาท
รางอลูมิเนียม 4.4ม. ราคาเพียง 445 บาท
รางอลูมิเนียม 4.6ม. ราคาเพียง 460 บาท
รางอลูมิเนียม 4.8ม. ราคาเพียง 485 บาท

หมวดอุปกรณ์ Clamp

Mid Clamp สําหรับ ยึดแผงไร้ขอบ

ราคาเพียง 49 บาท

End Clamp สําหรับ ยึดแผงไร้ขอบ

ราคาเพียง 47 บาท

Angular Clamp

ราคาเพียง 44 บาท

End Clamp 35mm

ราคาเพียง 18 บาท

Mid Clamp 35mm

ราคาเพียง 18 บาท

หมวดอุปกรณ์ L-feet

L-feet 80มม.

ราคาเพียง 39 บาท

L-feet 155มม.

ราคาเพียง 72 บาท

L-feet ไม่มีแผ่นยาง

ราคาเพียง 33 บาท

Basor Hanger bolt and stud

ราคาเพียง 110 บาท

Rail Splice ตัวเชื่อมราง

ราคาเพียง 50 บาท

หมวดอุปกรณ์ Roof Hook

Roof Hook Group

ราคาเพียง 5 บาท

Roof Hook Group

ราคาเพียง 113 บาท

Roof Hook Group

ราคาเพียง 120 บาท

Roof Hook Group

ราคาเพียง 95 บาท

Roof Hook Group

ราคาเพียง 115 บาท

หมวดอุปกรณ์ อื่นๆ

Adjustable Foot Front

ราคาเพียง 85 บาท

Adjustable Rear Foot

(Adjustable Rear Foot) 15° ราคาเพียง 180 บาท
(Adjustable Rear Foot) 30° ราคาเพียง 220 บาท

Klip-lok 700

ราคาเพียง 50 บาท

Klip-lok 750

ราคาเพียง 50 บาท

คลิปล็อคสายไฟ สำหรับแผงโซล่าเซลล์

ราคาเพียง 5 บาท

Ground lug

ราคาเพียง 25 บาท